sobota, 5 lipca 2014

koszty wypisu z ewidencji gruntów

Dzisiaj o nowościach.....
.... czyli NOWE CENY za wypisy z ewidencji gruntów !!!

Co nas czeka jak zapukamy grzecznie do Urzędu po Wypis z Ewidencji Gruntów po 12 lipca 2014 roku? - ano dostaniemy "plombę" między oczy! Bo zamiast zapłacić niecałe 4 zł za wypis (lub 12 zł jak w co poniektórych Urzędach), dostaniemy rachuneczek na calutką, okrąglutką sumkę 50 zł (słownie: pięćdziesiąt zł).

To jest właśnie łatanie dziury budżetowej !!!

Reszta nowych stawek zgodnie z:

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

środa, 18 czerwca 2014

budowa pod naszym nosem - warunki zabudowy - jak nie dać się zrobić w wała...(II) - jak pisać odwołanie do SKO

Jak pisać odwołanie do SKO?

Ano PROSTO :)

Przede wszystkim odwołanie powinno zawierać:

 • nazwę odbiorcy Odwołania, czyli np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie (można podać adres)
 • dane autora Odwołania
 • nagłówek ODWOŁANIE
 • jasno określoną intencję Odwołania, czyli np: "wnosimy o uchylenie  Decyzji ....."
 • określenie "uchybień" organu wydającego Decyzję (nie mogą to być sprawy tego typu jak "przedmiotowa inwestycja spowoduje spadek wartości nieruchomości sąsiednich" czy "parkujące samochody mieszkańców zablokują ruch na ulicy". Chodzi raczej o sprawy proceduralne i merytoryczne takie jak: "niepoinformowanie właściwe stron postępowania", "nie uwzględnienie właścicieli sąsiednich nieruchomości jako stron postępowania", "zbyt szeroki / zbyt wąski obszar przyjęty do analizy" czy "niewłaściwie określone parametry inwestycji - czyli np. nieprecyzyjnie określona dopuszczalna wysokość budynków, zbyt mała ilość przewidzianych miejsc parkingowych w stosunku do liczby lokali itp.".
 • podpis autora Odwołania
 • datę 
wzór odwołania do SKO:
wzór Odwołania zamieściłem też w dziale DOKUMENTY.

poniedziałek, 16 czerwca 2014

budowa pod naszym nosem - warunki zabudowy - jak nie dać się zrobić w wała...(I)

Warunki zabudowy to pierwsze info jakie dostajemy od urzędu o planach sąsiada na wybudowanie osiedla pod naszym nosem. I właściwie jedyne jakie możemy łatwo i skutecznie "storpedować".

Warunki zabudowy:
 • są wydawane gdy nie ma uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 • są wydawane na wniosek inwestora (i nie tylko :))
 • info jest przesyłane do stron postępowania - czyli z reguły do najbliższych sąsiadów
 • strony mogą się od nich odwołać do SKO (Samorządowe Kolegium Odwoławcze)

Na odwołanie do SKO mamy 14 dni od odebrania Decyzji (przychodzi pocztą listem poleconym). Jeżeli nie wyrobimy się w terminie to mamy pozamiatane ! I nic nie poradzimy gdy Developer dostanie Pozwolenie Na Budowę - odwołanie wcześniej czy później skończy się w Sądzie, z udziałem prawników i zapłacimy im jak za zboże...

Odwołanie do SKO robimy za pośrednictwem urzędu który wydał decyzje o warunkach zabudowy (gmina) -czyli wysyłamy odwołanie na adres gminy, ale pismo skierowane jest do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO ma być w nagłówku pisma jako adresat!) Oczywiście musimy podać jakieś sensowne zastrzeżenia co do wydanej Decyzji - czyli musimy wskazać uchybienia jakich dopuścił się urząd wydając Decyzję. Najczęściej dotyczą one:

 • błędnego (zbyt szerokiego, zbyt wąskiego) określenia analizowanego obszaru - od tej analizy zależy m in. dopuszczalna wysokość budynków, powierzchnia zabudowy działki a nawet to, czy na działce dopuszczona będzie zabudowa wielorodzinna czy jednorodzinna!
 • błędów formalnych czyli np: nie powiadomienie wszystkich stron postępowania (np. spadkobierców itp.), zbyt krótkie terminy na odwołania od Decyzji lub inne błędy proceduralne


i pamiętajmy:

ODWOŁANIE DO SKO NIC NIE KOSZTUJE (NO PRAWIE - ZAPŁACIMY ZA LIST ITP.) I Z REGUŁY JEST SKUTECZNE - W PRZECIWIEŃSTWIE DO ODWOŁANIA OD POZWOLENIA NA BUDOWĘ!!! 
NAJWAŻNIEJSZE W ODWOŁANIU DO SKO JEST TO, ŻEBYŚMY SIĘ Z NIM NIE SPÓŹNILI !!!


następnym razem:
o tym jak pisać odwołanie do SKO